از زبان مدیر شرکت

کانون آگهی و تبلیغات کام با تشکیل هسته مرکزی شرکت در عنوان های مدیریت حوزه گرافیک، مدیر حوزه عکاســی، مدیر حوزه مارکتینـگ و
مدیریت حوزه تحقیقات بازار سعی بر استخدام نیروهایی داشته که مهم ترین خصوصیات آنها دانش فنی،خلاقیت و تجربه است. ایــده شرکت
در اجرای پروژه ها بر آن است که هر پروژه با توجه به شرایط خاص خود نیازبه تیم متفاوتی در اجرا دارد و نمی توان با یک تیم ثابت پروژه های
متنوع در حوزه های مختلف را اجرا کرد. همچیک فرد هرگز نمی تواند تمامی نیاز های پروژه های مختلف را برآورده کند پس  بهترین تیم هـای
اجرایی با هدف بهره وری بیشتر و همچنین جلوگیری از تکرار به صورت پروژه ای با ما همکاری می کنند.

                                                                                   محمد منوچهر ـ موسس و مدیر

نام شرکت

کام به معنی مقصود و هدف و معنی یافته با ترکیباتی چون کامیابی و خرسندی و سعادتمندی، با هدف انتقال این مفهوم مثبت انتخاب شـد
که هدف اولیه ما کمک به رونق کسب و کاری ست که به ما مراجعه می کند و افـق محدود کسب درآمــد برای ما فقط یک وسیلــه است تا
بتوانیــم درنهایت به بازار آشفتــه شهر اصفهــان و ایران رونق دهیم چرا که مجموعــه کام به ان نتیجه رسیده است که یکــی از مهم تریـن
مشکلات بازار ایران آن است که عموما محصولات و خدمات با کیفیت  خودرا به شکل شایسته ای ارائه نمی کنند.روش ما استفـاده از آخریـن
دانش های مطالعاتی،فنی و اجرایی برای کامیابی مشریانمان است.

هویت و لوگوی شرکت

رنگ سازمانی کانون آگهی و تبلیغات کام با توجه به هویت بصری اصفهان فیروزه ای انتخاب شده است. حافظه بصری شهر اصفهان سرشار از
کاشی ها، حوض ها و گنبدهای فیروزه ایست که در نهایت تکرار مفهوم آب و آسمان در حافظه این شهر است. همچنین فرم تکرار شونده کام
به صورت مرکزی طراحی شد تا نماد فلسفه و حکمت عمیق در تاریخ و هنر اصفهان باشد.

شعار نمادین کام

شعار کانون تبلیغات کام به صورت نمادین برداشتی از شعر حافظ است که به صورت (( عاقبت روزی بیابی کام را )) بیان شده است.

عنصر لذت بردن از کار

مهم ترین چیز برای ما در کار، لذت بردن از اجرای هر پروژه است.امکان ندارد پیش از آنکه از پروژه خود لذت ببریم و از آن رضایت پیدا کنیم آنرا
به مشتری ارائه کنیم. به همین دلیل است که هرگز نمی خواهیم به هر قیمتی پروژه ای را جذب کنیم. برای ما اهمیت دارد که مشتریان ما نیز از
کار ما لذت ببرند.

 

.

فهرست